ΟΔΗΓΟΙ δωρεάν 

Τa έργα αυτό διατίθενται για ελεύθερη ανάγνωση και εκτύπωση, και για προσωπική χρήση. Κάθε παράθεση οποιουδήποτε μέρους τους σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή επιτρέπεται μόνον εφόσον πρόκειται για μη εμπορική χρήση και πάντα με την υποχρέωση αναφοράς του συγγραφέα και του εκδότη. Απαγορεύεται η εμπορική χρήση οποιουδήποτε μέρους του έργου χωρίς την...
Τa έργα αυτό διατίθενται για ελεύθερη ανάγνωση και εκτύπωση, και για προσωπική χρήση. Κάθε παράθεση οποιουδήποτε μέρους τους σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή επιτρέπεται μόνον εφόσον πρόκειται για μη εμπορική χρήση και πάντα με την υποχρέωση αναφοράς του συγγραφέα και του εκδότη. Απαγορεύεται η εμπορική χρήση οποιουδήποτε μέρους του έργου χωρίς την προηγούμενη έγκριση του συγγραφέα και του εκδότη.