Κρίσεις στην ιστορία

Κρίσεις, ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς
Θέματα στρατηγικού σχεδιασμού
Εκδηλώσεις στους Δελφούς, με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2012.

Κρίσεις στην Ιστορία, Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2012

Θέματα στρατηγικού σχεδιασμού

Μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Τόποι-Ταυτότητες - Φυσική και Πολιτιστική Κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού» πραγματοποιούνται με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και έχουν ως θέμα «Κρίσεις: συνέχειες και ασυνέχειες στην Ιστορία».

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών από Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 έως το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 και στο Γαλαξείδι, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν το ΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» των Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε σύμπραξη με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, και σε συνεργασία με το Εργαστήριο - Κέντρο Μουσειακών Ερευνών του Πανεπιστήμιου Αθηνών, την Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας, του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) θεσπίστηκαν ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υποστηρίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκοντας την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο σε όλη την Ευρώπη με γενικό τίτλο «Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά» και προσανατολίζονται θεματικά ανά διετία από την κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η Ελλάδα συμμετέχει στις ΕΗΠΚ από το 1994. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Δείτε αναλυτικό πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις.