Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν

Διδάσκοντας την ιστορία με τρόπο δημιουργικό
Ένας διεπιστημονικός τόμος που πραγματεύεται το πώς και με ποιές αφηγήσεις απευθυνόμαστε σε παιδιά και νέους σε ό,τι αφορά την παρουσίαση της Ιστορίας και του παρελθόντος.

Όταν η ιστορία γίνεται ελκυστική στα παιδιά

Κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος της σειράς ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, σε επιμέλεια των Νένα Γαλανίδου (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και Liv Helga Dommasnes (Πανεπιστήμιο Bergen). Αποτελεί μετάφραση του ομόλογου τόμου (Telling Children about the Past - An Interdisciplinary Perspective, 2007, Ανν Άρμπορ, Η.Π.Α.).

Ποιο παρελθόν;

Το να μιλήσουμε στα παιδιά για το παρελθόν δεν είναι πρωταρχικά θέμα τεχνικών σχετικά με το πώς θα τους μιλήσουμε γι αυτό. Αφορά κυρίως το ποιο παρελθόν επιλέγουμε ν' αφηγηθούμε, ποιου το παρελθόν, καθώς και το ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται και τις αξίες που αυτό εμπεριέχει. Έτσι, το παρελθόν γίνεται επίσης ένας τρόπος να αξηγήσουμε πολλές πλευρές της «αλήθειας», όπως μπορούμε να τη γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε, και δεν θέλουμε, να αφηγούμαστε ιστορίες χωρίες αξίες.

Το συλλογικό αυτό έργο είναι μια συμβολή στην Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας, υπό το πρίσμα των σύγχρονων παιδιών και της επαφής τους με το παρελθόν.

Τα κεφάλαιά του διατρέχουν διαφορετικά επιστημονικά πεδία  (νευροεπιστήμες, αναπτυξιακή ψυχολογία, μουσειοπαιδαγωγική και αρχαιολογία) και ακαδημαϊκές παραδόσεις.

Η Νένα Γαλανίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με ειδίκευση στην Εποχή του Λίθου. Η κοινωνική αρχαιολογία –ιδίως η παιδική ηλικία και το κοινωνικό φύλο– καθώς και η δημόσια αρχαιολογία είναι πεδία που επίσης μελετά συστηματικά. Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια του Cambridge και του York και είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Archaeological
and Anthropological Sciences. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της συγκαταλέγονται το άρθρο «Mesolithic cave use in Greece and the mosaic of human communities» (Journal of Mediterranean Archaeology, τόμ. 24, 2011) καθώς και λήμματα για τις μεθόδους παλαιολιθικής ανασκαφής στη βραχοσκεπή Κλειδί και επιφανειακής έρευνας στο Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου (στον τόμο Field Archaeology της Encyclopaedia of Global Archaeology, εκδ. Springer Books).

Η Liv Helga Dommasnes είναι καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου του Bergen στη Νορβηγία με ειδίκευση στην Εποχή του Σιδήρου, την αρχαιολογία του κοινωνικού φύλου και την αρχαιολογία της θρησκείας. Τα παιδιά στην αρχαιότητα, η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημόσια αρχαιολογία είναι πεδία τα οποία επίσης ερευνά συστηματικά. Δημοσιεύει στη νορβηγική και την αγγλική γλώσσα. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της συγκαταλέγεται το βιβλίο Situating Gender in European Archaeologies, που
συνεπιμελήθηκε με τις T. Hjørungdal, S. Montón-Subías, M. Sánchez Romero και N.L. Wicker (2010, εκδ. Archaeolingua), καθώς και το συνθετικό άρθρο «European gender archaeologies in historical perspective», που συνέγραψε με τη S. Montón-Subías (European Journal of Archaeology, τόμ. 15, 2012).