Βιβλία σε ρόδες…

Βιβλία σε ρόδες: ένα πρόγραμμα για τη φιλαναγνωσία σε παιδιά δημοτικού/
…στο σχολείο και στο σπίτι.
Μια µικρή θεµατική «βιβλιοθήκη» µέσα στην τάξη, φέρνει το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ, μέσα σε έναν σάκο που µεταφέρεται εύκολα. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, όχι µόνο να ξεφυλλίσουν, να µελετήσουν, να διαβάσουν ή να ακούσουν τα βιβλία στο σχολείο, αλλά και να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι τους.

Βιβλία σε ρόδες

…στο σχολείο και στο σπίτι.

Μια µικρή θεµατική «βιβλιοθήκη» µέσα στην τάξη, φέρνει το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ, μέσα σε έναν σάκο που µεταφέρεται εύκολα. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, όχι µόνο να ξεφυλλίσουν, να µελετήσουν, να διαβάσουν ή να ακούσουν τα βιβλία στο σχολείο, αλλά και να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι τους.

Το πρόγραµµα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ δηµιουργήθηκε το 2011, από την συνεργασία της µη κερδοσκοπικής πολιτιστικής εταιρείας ΠΥΡΝΑ, των εκδόσεων Καλειδοσκόπιο και του ηλεκτρονικού περιοδικού www. bookbook.gr, µε τη Δηµοτική Βιβλιοθήκη του Δήµου Αθηναίων και το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α΄Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

H πόλη, τα ζώα, τα δέντρα και τα δάση

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ φέρνουν µια µικρή θεµατική «βιβλιοθήκη» µέσα στην τάξη, σε έναν σάκο µε ρόδες ώστε να µεταφέρεται εύκολα. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών στην πηγή: τα βιβλία.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα, όχι µόνο να ξεφυλλίσουν, να µελετήσουν, να διαβάσουν ή να ακούσουν τα βιβλία στο σχολείο, αλλά και να δανειστούν κάποια από αυτά στο σπίτι τους.

Έτσι µπορούν να τα εξερευνήσουν, να τα διαβάσουν ολόκληρα αλλά και να χαράξουν την προσωπική τους πορεία αναζήτησης, καθώς το ένα βιβλίο τους ανοίγει την όρεξη να διαβάσουν το άλλο. Τα 25 περίπου ολοκαίνουργα βιβλία του κάθε σάκου παραµένουν στην κάθε τάξη επί τρεις εβδοµάδες. Είναι χωρισµένα σε θεµατικές ενότητες, όπως «H πόλη µου η Αθήνα», «Ζώα», «Δέντρα και δάση» και καλύπτουν τρία επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας.

Οι εκπαιδευτικοί αγκαλιάζουν την ιδέα

Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε πιλοτικά από τις αρχές του 2012, σε 48 δηµοτικά σχολεία και ένα Ειδικό Σχολείο του Δήµου Αθηαίων και στο σχολείο του Νοσοκοµείου Παίδων Αγία Σοφία. Τον Ιούνιο του 2012, στη Δηµοτική Βιβλιοθήκη του Δήµου Αθηναίων, έγινε η αξιολόγηση του προγράµµατος από τους εκπαιδευτικούς. Τα συµπεράσµατα ήταν πολύ θετικά και το αίτηµα να επεκταθεί το πρόγραµµα σε περισσότερα σχολεία , ήταν οµόφωνο.

Η ΠΥΡΝΑ έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά επαφών και δράσεων με σκοπό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση που θα επιτρέψει τη συνέχιση και την επέκταση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΠΥΡΝΑ (τηλ. 210 6230913, email: olvia@otenet.gr ).